Riittämätön avun saanti syrjäyttää nuoria miehiä

Diakonia-ammattikorkeakoulun ja THL:n tuoreesta tutkimuksesta käy ilmi, että syrjäytyneet saavat apua ja palveluja myöhemmin kuin koulutetut ja työssä olevat taustalla olevista ongelmista huolimatta. Tämä koskee esimerkiksi lastensuojelun sijoituksia, psykiatrista osastohoitoa ja päihdehoitoa.

Osataanko erityisesti poikien ja nuorten miesten tuen tarvetta tunnistaa? Palvelujärjestelmän sisällä suunnistaminen vaatii paljon osaamista ja tietoa järjestelmän toiminnasta. Toisin sanoen avun saaminen vaatii eniten juuri silloin, kun voimia on vähiten.

Tulosten perusteella erityistä huomiota tulisi kiinnittää mielenterveyspalveluiden toimivuuteen ja saatavuuteen. Yhteiskunnan tuen ja rakenteiden tulisi vastata erityisesti pystyvyyden ja työllistymiseen liittyvien kykyjen vahvistamiseen. Nuorten aikuisten pitkäaikaistyöttömyys ja kouluttamattomuus on ongelma, johon tarvitaan sektorirajat ylittäviä ratkaisuja sekä nuorten ja perheiden tarpeisiin vastaavia matalan kynnyksen palveluita.

Lue lisää DIAK:n sivuilta

Nuorten aikuisten syrjäytymiseen liittyvät tekijät ja sosiaali- ja terveyspalveluiden ajoittuminen, Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2019: 56: 114–128. Linkki julkaisuun: https://journal.fi/sla/article/view/73002