Terveyden edistämisen määrärahan haku on auki 13.5–14.6.2019

Terveyden edistämisen määrärahan haku on auki 13.5–14.6.2019 välisen ajan. Vuoden 2020 painopistealueet on julkaistu ennakkouutisena, mutta tarkemmat hakuohjeet päivittyvät toukokuussa haun auetessa.

Terveyden edistämisen määräraha on harkinnanvarainen, vuosittain haettavaksi julkaistava rahallinen tuki. Määrärahasta myönnetään valtionavustuksia 1–3 vuotta kestäviin terveyden edistämisen kokeilu- ja kehittämishankkeisiin sekä terveyden edistämistä tukeviin tutkimushankkeisiin ja ohjelmiin.

Terveyden edistämisen määrärahan tavoitteena on tukea terveyden edistämistä sekä päihteiden käytön ja tupakoinnin ehkäisyä ja vähentämistä. Sen mitoituksessa otetaan huomioon väestön terveyskäyttäytyminen, päihteiden käytön ja tupakoinnin yleisyys sekä niistä aiheutuneet haitat. Terveyden edistämisen määräraha perustuu lakiin terveyden edistämisen määrärahasta (333/2009) ja valtioneuvoston asetukseen terveyden edistämisen määrärahasta (535/2009).

Lue lisää THL:n sivuilta