Mediakasvatusseura ry:n julkaisu Medianuoruus -opas aikuisille

Julkaisun tarkoituksena on auttaa nuorten kanssa työskenteleviä keskustelemaan, ottamaan selvää ja suhteuttamaan ajankohtaisia nuoriin ja mediaan liittyviä ilmiöitä – siis toimimaan mediakasvattajina. Julkaisussa käsiteltäviksi aihepiireiksi on pyritty valitsemaan sellaisia nuoriin ja mediaan liittyviä aiheita, jotka todennäköisesti mietityttävät monia kasvattajia. Julkaisua varten on haastateltu median ja mediakasvatuksen asiantuntijoita sekä nuoria.

Julkaisun ydinviesti voisi olla seuraava: Älä stressaa liikaa siitä, oletko mediakasvattaja. Riittää, että olet kasvattaja: aikuinen, joka on läsnä, joka on kiinnostunut nuorten asioista ja joka on valmis ottamaan asioista selvää. Sillä pääsee pitkälle.

Lue tai lataa koko opas täältä