Liikuntapaikkaverkkoselvitys

Kouvolan kaupungin liikuntapalvelut on käynnistänyt kaupunkitasoisen liikuntapaikkaverkkoselvityksen laadinnan. Selvityksen tarkoituksena on luoda suuntaviivat kaupungin liikuntapaikkojen ja -alueiden palveluverkosta sekä kehittämistyöstä vuosille 2020-2030. Tavoitteena on saada liikuntapaikkaverkkoselvitys valmiiksi alkusyksyllä.

 

Osana selvitystyötä kerätään kaupunkilaisten sekä kaupungissa toimivien yhdistysten ja seurojen vastauksia nettikyselyillä, joissa kartoitetaan liikuntapaikkojen nykyistä käyttöä sekä kerätään toiveita nykyisten ja uusien liikuntapaikkojen kehittämisestä.

Toiveena on, että kaikki seurat ja yhdistykset vastaisivat heille lähetettävään kyselyyn ja kaupunkilaiset vastaisivat ahkerasti nettikyselyyn. Vastaaminen kyselyyn on hyvä tapa nostaa asioita esille ja vaikuttaa niiden valmisteluun sekä päätöksentekoon.

 

Kuntalaiskysely
Kaikille kaupunkilaisille avoin nettikysely avautuu 15.4.2019 ja kysely sulkeutuu 5.5.2019.

Linkki liikuntapaikkaverkkoselvityksen kuntalaiskyselyyn

Yhdistyskysely
Kouvolassa toimiville liikuntaseuroille ja muille liikuntaa toteuttaville yhdistyksille suunnattu kysely lähetetään suoraan yhdistysten yhteyshenkilöille maanantaina 15.4.2019. Kysely sulkeutuu 5.5.2019.

Linkki liikuntapaikkaverkkoselvityksen yhdistyskyselyyn

 

www.kouvola.fi