Väitöskirja: Työhyvinvoinnin paradoksit kolmannen sektorin palkkatyössä

YTM Kirsi Selanderin väitöskirjasta selviää, että kolmannella sektorilla tehtävä palkkatyö on Suomessa lisääntynyt. Tästä huolimatta palkkatyötä leimaa vapaaehtoistyön organisaatiokulttuuri, joka ei kaikilta osin tue palkatun henkilöstön työhyvinvointia.

Kolmannen sektorin toimijoita toivotaan osallistuvan hyvinvointipalveluiden tuotantoon, mutta esimerkiksi vapaaehtoisten halu sitoutua kolmannen sektorin toiminaan on heikentynyt.

Selanderin mukaan kolmannella sektorilla tulisi kiinnittää enemmän huomiota työn organisointiin ja johtamiseen, jotta voidaan vaikuttaa työntekijöiden työhyvinvointiin.

Kirsi Selanderin koko väitöskirjan löydät Jyväskylän yliopiston sivuilta