Järjestöjen toiminnan avulla voidaan vahvistaa hyvinvointia

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimuksen mukaan järjestöjen toimintaan osallistumisella on yhteys erityisesti vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden, matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa ja päiväkeskuksissa kävijöiden sekä työllistettyjen tai kuntouttavassa työtoiminnassa mukana olevien koherenssin tunteeseen.

Järjestöt voivat kehittää toimintaansa siten, että ihmisten kyky ymmärtää elämäntapahtumiaan, heidän mahdollisuutensa hallita niitä ja nähdä oma elämä mielekkäänä ja merkityksellisenä, vahvistuvat. Järjestöjen toiminnalle on ominaista moninaisuus, mikä voi tarjota ihmiselle tilan, ajan ja mahdollisuuden tulla kohdatuksi omilla ehdoillaan eri elämäntilanteissa.

Lue lisää A-klinikkasäätiön sivuilta