Vuoden 2019 kymenlaaksolaisen kylän ja kylätoimijoisen haku on nyt käynnissä!

Vuoden 2019 kymenlaaksolaisen kylän ja kylätoimijoisen haku on nyt käynnissä!

Kymenlaakson Kylät ry käynnistää vuoden 2019 kymenlaaksolaisen kylän ja kylätoimijoiden valintakierroksen. Valinnoilla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tunnettuutta ja näkyvyyttä. Tavoitteena on löytää aktiivisia kyliä ja kaupunginosia, tuloksellista kylätoimintaa ja saada hyviä esimerkkejä kylien toiminnasta ja yhteistyöstä.

Vuoden kymenlaaksolainen kylä
Vuoden kylän valinnassa painotetaan kylän kehittämisen suunnitelmallisuutta, pitkäjänteisyyttä ja uutta luovaa toimintaa sekä tulevaisuuteen suuntautumista. Erityisesti otetaan huomioon kylän kehittäminen laaja-alaisesti, miten on pyritty järjestämään kunnan ja kylän välinen suhde, lähipalvelujen tuotteistaminen, avoin tiedottaminen, yhteistyön sujuminen sekä elinkeinojen edistäminen.

Kylätoiminnan tiennäyttäjä ja maaseututoimija
Kylätoiminnan tiennäyttäjä on ollut pitkäaikaisella ja pitkäjänteisellä panoksellaan kehittämässä valtakunnallista tai paikallista kylätoimintaa ja on kylätoiminnassa ansioitunut henkilö. Maaseututoimija on henkilö, joka on saavuttanut erinomaisia tuloksia Leader-toiminnassa, kylätoiminnassa tai muussa paikallisessa kehittämistyössä. Valinta ei ole sidottu nimettävän henkilön taustaorganisaatioon. Valinnassa painotetaan valittavan henkilön hyviä tuloksia, innostavuutta ja innovatiivisuutta.

Maakunnallisten valintojen ehdotukset käsittelee valintatoimikunta, joka koostuu Kymenlaakson Kylät ry:n, Leader Pohjois-Kymen Kasvun ja Leader Sepran edustajista. Lopullisen sinetin valinnoille antaa Kymenlaakson Liitto.

Valtakunnallinen Vuoden Kylä 2019 ja kunniamaininnan saavat kylät julkistetaan kylätoiminnan ja paikalliskehittäjien valtakunnallisessa LOKAALI -juhlaseminaarissa, joka järjestetään tänä vuonna 23. – 25.8.2019 Kauhavalla, Etelä-Pohjanmaalla.

Jos mielessäsi on kylä, kaupunginosa tai henkilö, joka ansaitsisi kymenlaaksolaisen kylän, kylätoiminnan tiennäyttäjän tai maaseututoimijan arvonimen, niin laita ehdotuksesi perusteluineen 28.2.2019 mennessä sähköpostitse toimisto@kymenkylat.fi. Tarkemmat hakuohjeet osoitteessa: www.kymenlaaksonkylat.fi

Ehdotuksistanne etukäteen kiittäen,
Kymenlaakson Kylät ry