Uusi strategia ohjaa STEA:n toimintaa

Strategian tarkoitus on antaa suuntaviivat STEAn toiminnalle ja sille, minkälaisten tavoitteiden tulisi ohjata STEAn avustustoimintaa kokonaisuutena tulevaisuudessa.

Strategian taustalla on erilaisia selvitystöitä. Lisäksi strategian tueksi on toteutetty kyselyitä ja käyty keskusteluja laajasti sidosryhmien kanssa.

Lue lisää: https://www.stea.fi/documents/2184241/8660802/STEA+strategia+2020/6e0d15b1-4882-9965-3f89-3867651e6871/