2019


Mielenterveyden keskusliitto järjestää Kouvolassa maksuttoman Toivon työpaja -kurssin 3.-5.2. ja 24.2.2020. Kurssilla tarjotaan kahvi ja lounas. Kurssi on tarkoitettu toipumisen tueksi työelämän ulkopuolella oleville mielenterveyden ongelmia kokeville ihmisille. Hae mukaan kurssille 20.1.2020 mennessä Kurssiesite


Inka Setälä ja Lea Grönlund valittiin Vuoden vapaaehtoisiksi. Lue lisää Vuoden vapaaehtoinen 2019 -kampanja käynnistyi elokuussa. Kampanja rakentuu seuraavista vaiheista: → 21.8.—21.9.2019 kuka tahansa — niin yksityishenkilö kuin yhteisö — saa ehdottaa Vuoden vapaaehtoista. → 30.9.—27.10.2019 suoritetaan yleisöäänestys ensimmäisen vaiheen ehdotusten pohjalta. Hyväksyttävät äänestystavat ovat Lue lisää…


Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta velvoittaa pääosin viranomaisen asemassa toimivia organisaatioita tekemään verkkopalveluistaan eli verkkosivustoista ja mobiilisovelluksista saavutettavuusvaatimusten mukaisia. Viranomaisten lisäksi saavutettavuusvaatimukset koskevat julkisoikeudellisia laitoksia ja osaa järjestöistä. Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivustolle on koottu paljon tietoa saavutettavuudesta sekä konkreettisia esimerkkejä mm. verkkosivujen, lomakkeiden Lue lisää…


Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry:n julkaisu Osallisuuden polku tarjoaa tuetun polun vapaaehtoistoimintaan ja helpottaa haastavassa elämäntilanteessa olevien ihmisten pääsyä mukaan.  Opas on suunnattu erityisesti mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, työttömille ja eläkeläisille. Perusajatus on tarjota yhteisö, jossa voi hyväksyvässä ilmapiirissä, toiminnan kautta tuoda esiin omia Lue lisää…


Maakunnan liikunta- ja urheiluväen yhteen kokoava tilaisuus, Kymenlaakson Urheilugaala järjestetään jälleen pääyhteistyössä Kymenlaakson Liiton, Suomen Urheilugaalan ja Veikkaus Oy:n kanssa 31.1.2020 kello 18.30 alkaen. Juhla upeassa miljöössä Pato Areenalla Kouvolassa (Kyminväylä 2D, 45700 Kouvola). Gaalan etkot alkavat klo. 17,30, jossa Lue lisää…


Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry:n Turvallisesti kotona -hankkeen (2016–2019) julkaisusta tietoa turvallisesta kotona asumisesta muistisairautta sairastaville ja heidän läheisilleen. Oppaassa kerrotaan, millaisiin asioihin pitää kiinnittää huomiota muistisairautta sairastavan ihmisen kodissa ja miten turvallisuutta voidaan parantaa. Oppaan lopussa on myös kodin turvallisuuden tarkistuslista, jonka Lue lisää…


Vates -säätiö on julkaissut työllisyydenhoidon yhteistyön käsikirjan ”Verkostot ja kumppanuus – Järjestöt työllisyyden edistäjinä”. Käsikirjassa paneudutaan yhteistyön merkitykseen työllisyydenhoidossa. Julkaisu tarjoaa kättä pidempää uusien yhteistyöverkostojen muodostamiseen ja olemassa olevien yhteistyömallien vahvistamiseen. Julkaisu on suunnattu erityisesti niille kolmannen sektorin toimijoille, jotka Lue lisää…


Selkokielinen sivusto kertoo Kelan etuuksista ja palveluista selkeästi ja lyhyesti. Sivusto on jaoteltu Kelan esitteiden tapaan kahdeksaan aihepiiriin: asuminen, eläkkeet, lapsiperheet, muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille, opiskelu ja asevelvollisuus, sairastaminen ja kuntoutus, toimeentulotuki sekä työttömyys. Lisäksi sivustolla kerrotaan Kelan asiakaspalvelusta sekä Lue lisää…


Kymenlaakson Kesäyliopiston DiKATA-hankkeessa kehitetään aikuisten digitaitoja. Hankkeen tavoitteena on luoda malli, jolla suomalaiset saavuttavat digiosaamisessa riittävät taidot päivittäiseen asiointiin ja palvelujen hyödyntämiseen verkossa. Kokonaisuuttaa koordinoi Snellman-kesäyliopisto Kuopiossa. Maksuttomat ja kaikille avoimet verkkokoulutukset käynnistyivät syyskuussa 2019. Hanke tuottaa vuoden 2020 loppuun meneessä Lue lisää…


Yhteensä: 122