Yleishyödyllisten investointien teemahaku Kaakkois-Suomessa

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen yleishyödyllisten investointien teemahaku on käynnissä 1.1.-31.3.2019. Teemahakuun kohdennetaan rahoitusta alustavasti neljä miljoonaa euroa. Hankkeiden tulee tukea maaseutualueiden elinkeinojen ja elinvoimaisuuden kehittymistä. Valinnassa arvostetaan investointien uutuusarvoa ja vaikuttavuutta.

Yleishyödylliset investoinnit kohdistuvat paikallisyhteisöjen asuinympäristön parantamiseen ja sen asukkaiden yhteisen toiminnan, osallistumisen ja viihtyvyyden edistämiseen sekä vastaavaan maaseudun ympäristöä ja asukkaiden yleistä hyvinvointia palvelevaan toimintaan. Yleishyödyllisiä investointeja voidaan tukea, jos niistä saatava hyöty ohjautuu alueen asukkaille ja muille toimijoille.

Lisätiedot Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen nettisivuilta.