Selvityshenkilöt ehdottavat työkykyohjelmaa – järjestöjen merkitys myönnetään

Sosiaali- ja terveysministeriön tilaaman selvityksen tarkoituksena oli kartoittaa osatyökykyisten henkilöiden tilannetta työmarkkinoilla, siirtymiä työkyvyttömyysetuuksille ja sieltä pois, palveluita joilla edistetään työllisyyttä sekä työkyvyttömien työttömien toimeentulon varmistamiseen liittyviä asioita.

Selvityshenkilöt Tuija Oivo ja Raija Kerätär avasivat karun kuvan pitkäaikaistyöttömien tilanteesta: – Työttömät ovat syrjässä työvoimapalveluista, osin etuuksista ja sitä kautta osallisuudesta. Tilanne ei parane yhtä mutteria vääntämällä, vaan tarvitaan laaja työkykyohjelma.

Selvityshenkilöt luovuttivat ”Osatyökykyisten reitit työllisyyteen – etuudet, palvelut, tukitoimet” -selvityksen sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalle ja työministeri Jari Lindströmille 15.11.2018.

Selvityksen luovutustilaisuudessa nousivat esiin mm. poikkihallinnollisen yhteistyön merkitys ja myös järjestöjen ja siirtymätyömarkkinoiden rooli osatyökykyisten henkilöiden työllistymisessä. Selvitys voi vaikuttaa myös palkkatuen myöntämisen kriteereihin.