Onko järjestönne kohderyhmänä lapset ja perheet? Nouseeko kohtaamisissa esiin vanhemmuus?

Onko järjestönne kohderyhmänä lapset ja perheet? Nouseeko kohtaamisissa esiin vanhemmuus?

Osaava vanhemmuus-hanke on Suomen mielenterveysseuran koordinoima, Sosiaali- ja terveysministeriön veikkauksen tuotoilla tukema hanke. Tarjoamme järjestöjen työntekijöille mahdollisuuden kouluttautua Lapset puheeksi-menetelmäosaajaksi, Lapset puheeksi-kouluttajaksi sekä vahvistaa järjestöissä toimivien vapaaehtoisten koulutus- ja perehdytyspolkua Hyvä arki lapselle-koulutuksen muodossa.

Lapset puheeksi-menetelmä perustuu Suomen mielenterveysseuran koordinoimien Toimiva lapsi & perhe-työmenetelmien joukkoon. Päämääränä on tukea lapsen hyvää kehitystä ja ehkäistä yli sukupolvien siirtyviä ongelmia. Menetelmää käytetään tilanteissa, joissa vanhemmuuden voimavaroja verottaa jokin iso tekijä perheen arjessa, esimerkiksi vanhemman fyysinen sairaus, mielenterveys- tai päihdeongelma, työttömyys tai avioero.

Maksuton Lapset puheeksi- keskustelu ja neuvonpitokoulutus järjestetään Kouvolassa (Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kymen piirin toimistolla, Hallituskatu 5, Kouvola) 29.4; 6.5 ja 27.5.2019 klo 9.30-15.30. Koulutus on suunnattu järjestöissä työskenteleville kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Ensimmäisenä koulutuspäivänä käydään läpi menetelmän tausta ja pureudutaan käytäntöön. Toisena koulutuspäivänä keskitytään koulutettavien kokemusten jakamiseen sekä menetelmäohjaukseen. Lisäksi käydään läpi Lapset puheeksi-neuvonpidon perusteet. Kolmantena koulutuspäivänä jatketaan menetelmäohjausta ja harjoitellaan neuvonpitoa sekä käydään läpi vapaaehtoisille suunnatun Hyvä arki lapselle-koulutuksen materiaali. Koulutukseen mahtuu max. 20 osallistujaa. Kouluttajina toimivat Karin Tokola ja Maarit Alvari.

Lounas ja kahvi ovat omakustanteiset.

 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 21.4.2019 mennessä

jenni.tolvanen@mielenterveysseura.fi  puh. 040 6627551

Osaava vanhemmuus-hanke, Suomen mielenterveysseura

www.mielenterveysseura.fi/osaavavanhemmuus