Tukilinja jakaa apurahoja toimintarajoitteisten ihmisten aktiivisen elämän ja tasa-arvon tukemiseen

Apurahoja jaetaan sekä yksityishenkilöille että yhteisöille.

Tukilinjan tavoitteena on tukea toimintarajoitteisten ihmisten koulutusta, ammatillista kuntoutumista sekä sijoittumista työelämään tai muuhun aktiiviseen ja yhteiskunnallisesti rakentavaan toimintaan.

Ensisijaisesti tuki on tarkoitettu vähävaraisille tai vammasta aiheutuvien kulujen vuoksi syrjäytymisuhan alaisille, Suomessa asuville yksityishenkilöille.

Apurahoja voidaan myöntää myös yhteisöille, joiden kautta tuki kanavoituu suoraan toimintarajoitteisille yksityishenkilöille.

www.tukilinja.fi