Selvityshenkilöt: Jatkossa vain harvat vammaisten henkilöiden erityispalvelut keskitetään (STM)

Vammaisten ihmisten on saatava tarvitsemansa tuki ja palvelut ensi sijassa lähipalveluina. Heidän on voitava käyttää esimerkiksi sote- ja maakuntauudistuksen voimaan tultua toimintansa aloittavia sosiaali- ja terveyskeskuksia valintansa mukaan ja esteittä. Näin toteavat YTM Riitta Hakoma ja sosiaalineuvos, YTM Markku Niemelä, jotka selvittivät, miten erityishuoltopiirien tarjoamat palvelut on tarkoituksenmukaista organisoida osana palvelutuotantoa maakunta- ja sote-uudistuksessa.

Selvityshenkilöt muistuttavat, että sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio on tärkeää vammaisen ihmisen palvelujen sujuvuuden ja palvelukokonaisuuden kannalta. Nykyisten erityishuoltopiirien osaaminen on hyödynnettävä rakenneuudistuksessa. Sote-keskusten ja muiden perustason palvelujen osaaminen kehitysvammaisten ihmisten palveluissa on varmistettava maakunnan liikelaitoksen erityispalvelujen antamalla tuella, kuten jalkautuvilla palveluilla ja konsultaatioilla.

Lue lisää Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta