Missä elämänvaiheessa syrjäytyminen syntyy?

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) ja Me-säätiön kehittämä työkalu ”syrjäytymisen dynamiikasta” auttaa ratkaisemaan syrjään jäämisen ongelmaa. Sen avulla apu ja tuki voidaan kohdentaa sinne, missä vaikutus on suurin.

Suomessa on tehty korkeatasoista ja kattavaa syrjäytymisilmiötä koskevaa tutkimusta. Paljon on tietoa erilaisista yksittäisistä syrjäytymisen syistä ja seurauksista. Useat tutkimukset ovat hyödyntäneet suomalaisia rekistereitä yksittäisten ilmiöiden käsittelyssä. Me-säätiön ja THL:n julkistus ei ole vain yhtä ilmiötä tarkasteleva tutkimus vaan uudenlainen kokeileva työkalu, joka osoittaa millaisia yhteyksiä erilaisilla syrjäytymisen tekijöillä on toisiinsa.

Malli havainnollistaa ennennäkemättömällä tavalla, kuinka syrjäytymiseen vaikuttavien tekijöiden merkitys, mittakaava ja voimakkuus vaihtelevat eri elämänvaiheissa. Työkalusta löytää myös kymmenen merkittävintä syrjäytymisen riskitekijää ennen kolmeakymmentä ikävuotta. Työkalu tarjoaa ensimmäistä kertaa maailmassa mahdollisuuden tarkastella yli 20 syrjäytymistekijän yhteyksiä.

Lue lisää THL:n sivuilta

Työkalua pääset tarkastelemaan täältä