Info-Lango, monikielinen etäneuvontapalvelu

Info-Lango on monikielinen etäneuvontapalvelu, josta saat neuvoa ja opastusta esimerkiksi asumiseen, työelämään, koulutukseen, vapaa-ajan viettoon sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvissä kysymyksissä. Neuvontaa on tarjolla usealla eri kielellä.

Neuvontaa on tarjolla kahdella eri tavalla:

Puhelimitse

Voit soittaa neuvojalle (kts. aikataulu etusivulta) tai voit varata ajan etukäteen, jolloin neuvojamme soittaa sinulle sovittuna ajankohtana.

Skypen avulla älypuhelimella tai tietokoneella

Videoneuvontaa varten sinun tulee varata aika etukäteen. Neuvojamme lähettää sinulle Skype-kutsun sähköpostiisi. Sovittuna ajankohtana sinun pitää vain painaa linkistä, ja näin pääset keskustelemaan neuvojamme kanssa.

Neu­von­taa an­ne­taan 14 eri kie­lel­lä (arabia, dari, Farsi, englanti, espanja, kiina, somalia, sorani, suomi, swahili, thai, venäjä, tikrinja ja viro

 

Pal­ve­lus­ta saa opas­tus­ta esi­mer­kik­si asu­mi­seen, työ­e­lä­mään, kou­lu­tuk­seen, va­paa-ajan viet­toon sekä so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­hin liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä.

Lisätietoa: https://www.info-lango.fi/fi

tai Facebookista