THL: Kuuluva lapsi – kohti vammaisen lapsen osallisuutta palveluissa

Lasten osallisuuteen vaikuttaa vallalla oleva lapsikäsitys. Lasten aidon osallisuuden ja toimijuuden toteutumiseksi tarvitaan tietoa lasten näkökulmista ja ajatuksista sekä lapselle luontaisista tavoista toimia. Tämä edellyttää lasten parissa toimivilta aikuisilta herkkyyttä kuulla lasta. Myös vammaisella lapsella oikeus olla oman elämänsä päähenkilö eli hänen pitäisi voida vaikuttaa kaikkiin itseään koskeviin päätöksiin. Aikuisilta vaaditaan monenlaisia kommunikaatiotaitoja, että vammainen lapsi voisi tulla kuulluksi.

THL:n julkaisussa käsitellään mm. miten osallisuutta voidaan lisätä palveluissa, järjestöjen asemaa osallisuuden vahvistamisessa ja miten vahvistaa lapsen osallisuutta.


Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn