Ilmianna tosi tarina: Eri-ikäiset yhdessä liikkeellä!

Liikkujan polku -verkosto toteuttaa ilmiantokampanjan, jonka tavoitteena on julkaista 365 tarinaa eri-ikäisten yhdessä liikkumisesta. Huipputarinoita on tuhansia. Minkä tarinan sinä haluat nostaa valokeilaan? Nyt voit ilmiantaa yksilön, yhteisön tai organisaation, joka sinun mielestäsi mahdollistaa eri-ikäisten kohtaamisen ja yhdessä liikkumisen esimerkillisesti.   

Kampanjan johtotähtenä on ikäpolvien vuorovaikutusta edistävän toiminnan tarve ja sosiaalinen tilaus. Aihetta taustoitetaan laajalti Liikkujan polku -verkoston tuoreessa Eri-ikäiset yhdessä liikkujan polulla katsauksessajonka mukaan merkittävimpiä eri-ikäisten yhdessä liikkumista perustelevia tekijöitä ovat mm. sen laaja-alaiset psykologiset ja sosiaaliset hyödyt, kuten yksinäisyyden ehkäiseminen, toinen toiselta oppiminen ja suvaitsevaisuuden edistäminen. Yli sadan toimijan Liikkujan polku -verkosto haluaa kampanjan avulla nostaa esiin eri-ikäisten yhdessä liikkumisen moninaista merkityksellisyyttä käytännön esimerkkitarinoiden kautta.

Lue lisää Olympiakomitean sivuilta


Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn