Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018

Ensimmäistä kertaa annettavan lapsiasiavaltuutetun kertomuksen tavoitteena on luoda eduskunnalle edellytyksiä Suomen kansallisen lapsipolitiikan rakentamiselle. Eduskunnan olisi tärkeää näyttää 100-vuotiaalle Suomelle, mille tavoitteille ja miten lasten kasvu- ja elinoloihin, kuten lapsen saamaan tukeen ja palveluihin, vaikuttaminen eli kansallinen lapsipolitiikka rakentuu.

Kertomuksessa arvioidaan ensimmäistä kertaa systemaattisesti Suomen lainsäädännön suhdetta vuonna 1991 maassamme osaksi kansallista lainsäädäntöä tulleeseen Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksien yleissopimukseen. Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila antaa eduskunnalle ehdotuksia kansallisen lainsäädännön kehittämiseksi vastaamaan paremmin lapsen oikeuksien sopimuksen velvoitteita.

Lapsuus luo jokaiselle ihmiselle perustan kaikelle myöhemmälle kehitykselle. Mitä lapsuudessa jää tavoittamatta, kertautuu myöhemmin aikuisuudessa. Mitä lapsuudessa saavutetaan, kertautuu moninkertaisena hyvänä sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Lapsuuden arvo on sekä tässä ja nyt että tuolla tulevaisuudessa.

Lue koko kertomus: http://lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2018/02/LA_eduskuntakertomus_2018_FI_netti.pdf


Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn