Innokylän innovaatiokatsaus: työkaluja kansalaisten osallisuuden lisäämiseen

Innovaatiokatsaus tarjoaa käytännönläheisiä keinoja, joilla maakuntien, kuntien, valtion hallinnon ja järjestöjen työntekijät voivat edistää asukkaiden ja asiakkaiden osallisuutta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kykyä ohjata oman elämänsä suuntaa, mahdollisuuksia osallistua palvelujen kehittämiseen ja oman yhteisön toimintaan.

Osallisuus ja sen edistäminen ovat keskeisesti esillä maakunta- ja sote-uudistuksen lakiehdotuksissa, hallituksen kärkihankkeissa sekä lukuisissa muissa isommissa ja pienemmissä kehittämishankkeissa.

Katsaus tarkastelee osallisuutta kolmella eri osa-alueella:

  1. Osallisuutta omassa elämässä edistetään esimerkiksi luomalla ihmisten välille edellytyksiä luottamuksen rakentamiseen, lisäämällä toimintaympäristön ymmärrettävyyttä ja sitä kautta hallittavuutta sekä tarjoamalla merkityksellistä tekemistä.
  2. Osallisuutta vaikuttamisen prosesseissa edistetään luomalla fyysisiä ja / tai virtuaalisia tiloja, joissa asukkaat tai asiakkaat voivat vaikuttaa palvelujen kehittämiseen. Keinoja ovat esimerkiksi kansalaisraati, työpaja, ryhmätyöskentely ja kokemusasiantuntijatoiminta.
  3. Osallisuutta paikallisesta hyvästä edistetään esimerkiksi järjestämällä avoimia tiloja ja maksutonta toimintaa, jossa ihmiset voivat kohdata toisensa yhdenvertaisina. Kylätalolla, korttelikeittiössä tai kaupunkiolohuoneessa voi kokoontua niin kuoro kuin shakkikerho. Ympäristötalkoot, kansalaisopistot, kirjastot, yhteisöruokailut, kyläjuhlat ja maksuttomat paikalliset liikuntatapahtumat kokoavat erilaisia ihmisiä yhteen, eikä niissä kysytä osallistujien aseman tai mahdollisten diagnoosien perään. Osallisuus paikallisesta hyvästä on toimintaa, jossa paikallisesti luodaan yhteisöllistä hyvinvointia hierarkiat ylittäen.

Lue lisää THL:n sivuilta

Ja lataa julkaisu täältä


Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn