Yhdistysinfo (Kaakkois-Suomi)


Tarvitsetteko apua toimisto-, sihteeri- tai taloushallinnon tehtävissä, järjestörekisterin päivittämisessä, arkistoinnissa tai muussa yhdistyksenne toiminnassa? Kouvolan kaupungin yhteisöpalvelut kartoittavat parhaillaan tarvetta yhdistysten yhteiselle assistentille. Jos käsiparille on tarvetta, lähetä viestiä osoitteeseen yhteisotyo(at)kouvola.fi ja kerro millaisia tehtäviä yhdistyksenne voisi tarjota.


Palvelussa on käyttökatko huoltotöiden ajan torstaina 14.2. klo 08:00-10:00 Kiitos kärsivällisyydestänne     – Toimeksi.fi ylläpito


Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimuksen mukaan järjestöjen toimintaan osallistumisella on yhteys erityisesti vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden, matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa ja päiväkeskuksissa kävijöiden sekä työllistettyjen tai kuntouttavassa työtoiminnassa mukana olevien koherenssin tunteeseen. Järjestöt voivat kehittää toimintaansa siten, että ihmisten kyky ymmärtää elämäntapahtumiaan, heidän Lue lisää…


Hallitus laajentaa niiden toimijoiden joukkoa, joiden järjestämä työllistymistä tukeva toiminta hyväksytään aktiivimallin edellyttämäksi aktiivisuudeksi. Hallitus antoi asiaa koskevan asetuksen 28.12.2018. Muutokset tulevat voimaan 1.4.2019. Hallitus päätti keväällä pitämässään kehysriihessä, että aktiivimallissa aktiivisuutta kerryttävää toimintaa järjestävien toimijoiden piiriä laajennetaan. Työttömien työnhakijoiden Lue lisää…


Rikosuhripäivystys Riku on koonnut sivuilleen kattavan materiaalipaketin ammattilaisille ja vanhemmille. Materiaalipaketin avulla nuorten kanssa voi käydä keskustelua vaikeistakin aiheista. Aiheina mm. Verkossa tapahtuvat rikokset ja niiden puheeksi ottamisen tärkeys, Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys, Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset? Rikosuhripäivystyksen nettisivuille


Kipinärahat on Leader Länsi-Saimaan Nuoriso-Leader -toimintatapa, joka kannustaa nuoria käynnistämään uutta, omaehtoista vapaa-ajan toimintaa ja kokeilemaan yritystoimintaa. Samalla nuoret tutustuvat Leader- ja hanketoimintaan ja voivat vaikuttaa alueen kehittämiseen. 13-28-vuotiaat nuoret voivat hakea Kipinärahoja omien projektiensa toteuttamiseen. Nuorten ryhmä voi hakea Lue lisää…


Verkkopalvelukokonaisuus koostuu valtakunnallisesta Toimeksi.fi-sivustosta sekä kymmenestä alueellisesta rinnakkaisverkkopalvelusta. Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuus koordinoi ja kehittää Toimeksi.fi -verkkopalvelun tekniikkaa, saavutettavuutta, esteettömyyttä, käytettävyyttä ja asiakaslähtöisyyttä yhdessä alueellisten verkostojen kanssa. Toimeksi.fi helpottaa kansalaistoimintaan liittyvää viestintää ja tiedonhallintaa. Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ylläpitää ja kehittää Veikkauksen Lue lisää…


Kansan Sivistystyön Liitto KSL ja KSL-opintokeskus on julkaissut taloushallinnon oppaan yhdistyksille ja pienosuuskunnille. Oppaan tarkoituksena on taata kaikille yhdistyksille ja osuuskunnille toimiva taloudenhoito koosta ja luonteesta riippumatta. Se on suunnattu erityisesti aloitteleville yhdistyksille ja osuuskunnille. Nimessä esiintyvällä ”pienosuuskunta”-sanalla viitataan korkeintaan Lue lisää…


Töitä tarjolla huipputyypeille! Toimeksi.fi verkkopalvelukokonaisuuteen Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistykseen etsitään kahta kokoaikaista työntekijää: Vastaava verkkopalveluasiantuntija https://www.lappilaiset.fi/tyopaikka/vastaava-verkkopalveluasiantuntija-toimeksi-fi-verkkopalvelukokonaisuuteen/ Tekninen asiantuntija https://www.lappilaiset.fi/tyopaikka/tekninen-asiantuntija-toimeksi-fi-verkkopalvelukokonaisuuteen/ Verkkopalvelukokonaisuus koostuu valtakunnallisesta toimeksi.fi-sivustosta sekä kymmenestä alueellisesta rinnakkaisverkkopalvelusta. Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuus koordinoi ja kehittää toimeksi.fi -verkkopalvelun tekniikkaa, saavutettavuutta, esteettömyyttä, käytettävyyttä ja asiakaslähtöisyyttä yhdessä alueellisten Lue lisää…


Strategian tarkoitus on antaa suuntaviivat STEAn toiminnalle ja sille, minkälaisten tavoitteiden tulisi ohjata STEAn avustustoimintaa kokonaisuutena tulevaisuudessa. Strategian taustalla on erilaisia selvitystöitä. Lisäksi strategian tueksi on toteutetty kyselyitä ja käyty keskusteluja laajasti sidosryhmien kanssa. Lue lisää: https://www.stea.fi/documents/2184241/8660802/STEA+strategia+2020/6e0d15b1-4882-9965-3f89-3867651e6871/


Yhteensä: 95