Ensimmäinen Glow -haku nuorten ryhmille auki 17.12.2017 asti

Lasten ja nuorten säätiö käynnistää uuden Glow-toiminnan, jonka keskiössä on eri elämäntilanteissa olevien, 13-29-vuotiaiden nuorten syvien elämäntaitojen vahvistaminen luovin ja toiminnallisin menetelmin.

Tavoitteena on nuorten itsetunnon, rohkeuden ja sosiaalisten taitojen lisääntyminen esimerkiksi sosiaalisen sirkuksen, yhteisöteatterin tai muun taiteen soveltavan käytön avulla. Työpajat suunnataan erilaisiin nuorten ryhmiin, joissa on jokin haaste.

Lue lisää ja hae mukaan toimintaan!

Lasten ja nuorten säätiö, nuori.fi