Pohjois-Kymenlaakson Supervuosi 2019 matkailun ja palvelutarpeiden näkökulmasta

Asuntomessut, KymiRIng ja Kimolan kanava.

Messuvierailijoita, matkailijoita ja muita turisteja on odotettavissa tänne Pohjois-Kymenlaaksoon runsain määrin jo ensi kesästä alkaen nuorten pesäpalloturnauksen vuoksi. Varautuminen ennennäkemättömään
asiakastulvaan on jo aloitettu. Korian Pioneeripuiston Asuntomessuorganisaation kartoitus osoitti, että alueemme nykyinen majoituskapasiteetti riittää hädin tuskin Asuntomessujen rakennus- ja näyttelyvaiheen
työntekijöiden tarpeisiin. Vuotta 2019 voi hyvällä syyllä kutsua supervuodeksi matkailun ja palvelutarpeiden näkökulmasta. Tulevat vuodet tarjoavat oivallisen tilaisuuden hyödyntää vajaakäytöllä olevat kylätalot ja kiinteistöt majoituskäyttöön ja miettiä kotimajoituksen sekä matkailu- ja palvelupakettien mahdollisuuksia.

Kymenlaakson Kylät ry:n hallinnoima ja Pohjois-Kymen Kasvu ry:n osarahoittama hanke Näkyvät Kylät on käynnistynyt toden teolla heinäkuun aikana, kun hankkeen vetäjä Leena Borg aloitti työt 17.7.2017.

NäKy -hankkeessa kokoamme tietopaketteja kaikenlaisista viranomaisten vaatimista kommervenkeistä, joita tarvitaan näihin edellä mainittuihin asioihin ja moniin muihin, vaikkapa maankäytöllisiin suunnitelmiin.
Hanketta on ollut valmistelemassa laaja yhteistyöverkosto Kouvolan ja Iitin alueelta. Hankkeen kulmakivinä toimivat seuraavat neljä kokonaisuutta:

  • Pohjois-Kymenlaakson maaseudun parhaiden puolien esiin nostaminen niin matkailijoiden kuin vakituisten ja vapaa-ajan asukkaidenkin tietoisuuteen
  • maaseutualueen palveluiden ja tuotteiden virittäminen parhaaseen mahdolliseen toimintakuntoon ja valikoiman sekä laadun nostaminen ja monipuolistaminen
  • asukaslähtöisen maankäytön suunnittelu tonttiasiamies- ja tonttipankkijärjestelmää kehittämällä sekä tulomuuttopalveluiden kehittäminen
  • kylien ja niiden palveluiden tehokas esiin nostaminen yhteistyötahojen tietotaitoa ja resursseja hyödyntäen.

Lähivuosina on siis erinomaiset mahdollisuus antaa pohjoiskymenlaaksolaisen asumisen ja palvelutarjonnan näkyä ja kuulua!

Näkemiin ja kuulemiin!
Leena Borg, Näkyvät Kylät -hanke
puh: 040 838 9989
leena.borg@kymenkylat.fi

 


Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn