Kouvolan hyvinvointikertomus 2017-2020

Kouvolan hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2017–2020 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 29.5.2017. Laaja hyvinvointikertomus on kaupungissa valmisteltu hyvinvointipolitiikan, suunnittelun, arvioinnin ja
raportoinnin työväline. Se valmistellaan kerran valtuustokaudessa ja päivitetään vuosittain.

Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus

  • kouvolalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista väestöryhmittäin: lapset ja nuoret, työikäiset ja
    ikäihmiset
  • terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ja niiden muutoksista Kouvolassa
  • kuinka palvelut vastaavat kuntalaisten tarpeisiin
  • ehkäisevän ja edistävän työn vaikutuksista hyvinvointiin.

Kuntalaisten äänen kuuluminen varmistetaan hyödyntämällä tilastotiedon lisäksi asukaskyselyistä saatavaa kokemustietoa.
Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä on olennaista hyvinvointikertomuksen tuottaman tiedon hyödyntäminen ja toimenpiteiden toteuttaminen. Hyvinvointikertomuksesta saatua tietoa käytetään palveluiden suunnittelussa ja kohdentamisessa, ja tärkeässä roolissa toimenpiteitä toteuttamassa ovat myös seurakunnat, järjestöt ja yritykset.

Lue hyvinvointikertomus kokonaisuudessaan täältä