Moni ikäihminen edelleen digiyhteiskunnan ulkopuolella

Digitalisaatio voisi helpottaa ikäihmisten arkea, mutta suuri osa vanhoista ihmisistä jää edelleen sähköisten palvelujen ulottumattomiin, kertoo Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n Ikäteknologiakeskuksen selvitys.

Selvityksen tulosten perusteella Vallin Ikäteknologian keskus laati palvelujen kehittäjille viisi suositusta, joiden avulla ikäihmiset saadaan mukaan digitalisaatioon.

1. Ikäihmisiä on kuultava palvelujen kehittämisessä
2. Tarvitaan helppokäyttöisiä ja toimintavarmoja palveluja
3. Ikäihmisille tarjottava riittävä tuki ja neuvonta
4. Mahdollisuus kasvokkaiseen asiointiin turvattava
5. Maksuttomat tai kohtuuhintaiset palvelut taattava kaikille

Selvityksen materiaalit ja lisää aiheesta: https://www.valli.fi/materiaalit/raportit/