2017


Kansalaisareena ry hallinnoi RAY:n rahoittamaa Avita Kaveria-hanketta vuosina 2014-2016. Hankkeen päämääränä oli lisätä yleistä tietoisuutta vertaistuen merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille ja vahvistaa vertaistuen saatavuutta paikallisissa yhteisöissä. Tämän päämäärän saavuttamiseksi hanke toteutti vertaisohjaajien kouluttajakoulutuksia ja näkyvyyskampanjoita. Tämä julkaisu on hankesuunnitelmassa mainittu vapaaehtoisten Lue lisää…


Digitalisaation mahdollisuudet tiedostetaan, mutta uskallusta, osaamista ja resursseja itse toteutukseen puuttuu vielä, käy ilmi järjestöjen digitalisaation, viestinnän ja sosiaalisen median tilaa selvittävästä Järjestödigi-kartoituksesta. Digitalisaatio yhdistetään vahvasti viestintään, kampanjointiin ja tapahtumamarkkinointiin. Merkitystä digitalisaatiolla koetaan olevan myös järjestön toiminnan tehostumiseen, sujuvuuteen, läpinäkyvyyteen Lue lisää…


STEA järjestää helmikuussa 2018 viisi info-tilaisuutta (joista yksi ruotsinkielinen) neljällä paikkakunnalla. Helsingin suomenkielinen tilaisuus myös taltioidaan, tallenne julkaistaan STEAn verkkosivuilla 21.2.2017. Ilmoittaudu STEAn Haku päällä -infoon tammikuun loppuun mennessä. Linkit ja tarkemmat tiedot STEA:n sivulla. 6.2. klo 12–13.30 Tampere Sokos Lue lisää…


Yhteensä: 432